1/1/0001

          

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CAM THUẬN

Cơ quan chủ quản:

Ủy ban nhân dân phường Cam Thuận

Chịu trách nhiệm chính:

Bà Trần Thị Được- Phó Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ trụ sở cơ quan:

Tổ dân phố Thuận Thành, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Hộp thư ban Biên tập:

bbt.camthuan.cr@khanhhoa.gov.vn

Địa chỉ truy cập:

camthuan.camranh.khanhhoa.gov.vn

Điện thoại - Fax:

0258 3858903